За 2020 г. Община Белене все още не е извършвала третиране на биотопи и площи срещу комари в нито едно населено място от общината. Това е официалният отговор на местните власти на запитване от Юлиян Станчев, председател на Областния пчеларски съюз в Плевен.

БАБХ: Пчелите в Плевенско са загинали от препарат срещу насекоми

Според лабораторните изследвания, които Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) оповести по случая с подмора на пчелите в плевенското село Петокладенци, загиването им не е свързано с пръскане на земеделски култури, а с третиране срещу насекоми като комари и мухи.

“Но в село Петокладенци не е имало пръскания за комари, тогава какво отрови пчелите?”, се питат местните пчелари.

Юлиян Станчев: “Изпратих искане до кмета за информация какви пръскания са извършвани в общината. Разговарях с много колеги пчелари от Белене и другите общини в района. Казват, че комарите дори още не са излезли. Пръсканията за комари са в населените места, наземно и само вечер, няма как това да е причината. А разбрахме, че дори още не са проведени мероприятията по пръскане за комари от Общината.

БАБХ казват, че изследванията показват наличие на инсектицид. В нито едно от съобщенията за пръскания в областта не се съдържа информация за употребата на инсектицид, само хербициди и фунгициди. Ние не сме съгласни с твърдението, че това е препарат за комари. 

Имаме данни обаче за наличието на мъртви царевични хоботници в земеделските площи около село Петокладенци.

Поискахме от БАБХ да изпратят комисия за взимане на проби от загиналите хоботници, за да се установи от какъв препарат са унищожени. Отговорът беше проверка на стопанството на пчеларя, който е подал сигнала.

Станчев предостави снмика, качена във фейсбук профила на местен пчелар, на която се виждат мъртви царевични хоботници. Прилагаме цитирания пост.